Milyen rendű paraziták fogyasztói

Herbivor rovarok fajgazdagsága erdei fákon Csóka, György Erdészeti Tudományos Intézet Az erdei fafajok jelentősen eltérnek egymástól atekintetben, hogy milyen fajszámú és milyen struktúrájú herbivor rovaregyütteseket tartanak el Megjegyzendő, hogy az egy-egy fafajon élő rovarok száma hosszabb időszakra vonatkoztatva nem állandó.

Egyrészt bevándorlásból eredően is gazdagodhat egyes tápnövények rovaregyüttese, másrészt pedig a honos rovarfajok tápnövényköre is bővülhet. Ez utóbbi vonatkozásban sajátos szerepet játszanak az elegyetlenül telepített honosított fafajok.

Baktériumok saprotrofák és paraziták, Tesztelje, hogy vannak-e parazitái

Az életben maradó töredékből azonban már néhány generáció alatt kiszelektálódhat egy olyan populáció, amely sikeresen tudja hasznosítani az új tápnövényt.

A Nagy-Britanniában végbement jelentős fenyvesítés hatására pl. Hasonló folyamatok mennek végbe nálunk is az alföldi fenyvesítések kapcsán. Példaként egy övesbagolyfaj Catocala sp. Az egyes fafajok konzumens rovaregyüttesének fajgazdagsága számos tényező együttes hatása által determinált. Terjedelmi korlátok miatt közülük csak a jelentősebbeket, azokat is csak vázlatosan, hatásmechanizmusuk részletes ismertetése nélkül tekintjük át.

Sok elemzés bizonyítja, hogy a nagyobb áreájú fafaj általában több rovarfajt tart el, mint a kevésbé elterjedt Southwood, ; Kennedy és Southwood, ; Leather, Habár ez az összefüggés egyes rovarcsoportokra lebontva nem mindig egyértelmű, milyen rendű paraziták fogyasztói teljes herbivor rovaregyüttesre vonatkoztatva mindenképpen megállja a helyét. A jelenség magyarázata leegyszerűsítve az, hogy a nagyobb elterjedésű fajok evolúciós és ökológiai időskálán is könnyebben megtalálhatók, azaz a rovarok nagyobb eséllyel telepszenek meg rajtuk, illetve adaptálódnak hozzájuk.

Ugyanezen okoknál fogva az áreanagyság mellett az adott fafaj tömeges előfordulása is a nagyobb herbivorfaj-szám irányába hat.

  • Élősködő – Wikipédia
  • A történelem parazitái, az emberiség rövid törtészegedihonvedek.hu
  • Hogyan lehet parazitokra tesztelni: milyen teszteket kell elvégezni "Hogy kerültek ezek oda?
  • Ragadozó atkák — Gamasida A fitofág rovarok szaporodásának gátjait mindenekelőtt természetes ellenségeik jelentik.
  • Gombák – Wikipédia
  • Férgek paraziták belek
  • A különféle populációk közt sokféle kölcsönhatás lehetséges, ilyen például ragadozó - prédaa parazita-gazda, a parazitoid -gazda, valamint a szimbionta partnerek közti kapcsolat.

Az evolúciós értelemben idősebb fafajokon általában gazdagabb rovaregyüttes él, mint a később kialakultakon. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy hosszabb evolúciós időtartam során több rovar adaptálódhat az adott fafajhoz. A nagy termetű, hosszú életű, strukturálisan változatos fafajok több rovarfajt tartanak el. A méret és az élettartam a rovarok megtelepedésének esélyeit növeli, a strukturális változatosság pedig több rovarfajnak teremt speciális életteret.

A közeli rokonaikkal együtt tenyésző fafajokon nagyobb a herbivor rovarok fajszáma, mint a taxonómiailag elszigetelteké Godfray, E megállapítást erősíti az a tény is, hogy a fajokban gazdag Quercus és Salix nemzetségek tartják el a legtöbb herbivor rovart.

A többféle vagy speciális mérgező anyagokat tartalmazó fafajokhoz kevesebb rovarfaj képes alkalmazkodni. Ez lehet egyik magyarázata pl.

Az őshonos fafajok gazdagabb rovaregyüttest tartanak el, mint az idegenhonosak. Nyilvánvaló példa erre a nálunk mintegy éve ültetett akác, amelyen eddigi ismereteink szerint mindössze 12 rovarfaj él.

Ugyancsak meggyőző a kiterjedten telepített vöröstölgy példája is. Habár méretében, élettartamában, struktúrájában milyen rendű paraziták fogyasztói tér el alapvetően a nálunk honos Quercus fajoktól, herbivor rovarainak száma csak töredéke az őshonos tölgyekének.

10 GYILKOS PARAZITA, amikhez képest a horrorfilmek gyerekmesék

Rovaregyüttese szinte kizárólag polifág fajokból áll, a hazai tölgyekre jellemző specialista rovarfajok ez idáig nem voltak képesek megtelepedni rajta. Így pl. A felsorolt összefüggések együttesen indokolják azt, hogy nálunk milyen rendű paraziták fogyasztói éppen az őshonos tölgyeken él a legtöbb herbivor rovarfaj.

A tölgyek egyedi szinten is kiemelkedő szerepet játszanak a fajgazdagság fenntartásában. Nagy termetű, idős kocsányos tölgy egyedeken pl. Az elmondottak jól érzékeltetik, hogy a fafajmegválasztás milyen óriási hatással van egy terület biodiverzitásának hosszú távú alakulására. Kétségtelen, hogy az ültetvényekben termesztett idegenhonos fafajoknak milyen rendű paraziták fogyasztói hasznuk mellett ökológiai funkciója is lehet szénmegkötés, talajvédelem stb.

Fitofág rovarok A fitofág növényfogyasztó vagy herbivor rovarok áttekintése Varga, Zoltán Kossuth Lajos Tudományegyetem A fitofág rovarok — különféle becslések szerint vö. Price, ; Southwood, ; Strong et al. Képviselőik, a rovarok általánosan használt rendszerezését alapul véve, tíz rovarrend között oszlanak meg.

Közülük itt csak a fontosabbakat említjük. Egyenesszárnyúak — Orthoptera Szájszerveik rágó típusúak, csak részben fitofágok. A növényi eredetű táplálék feldolgozásában nagy jelentőségük van a cellulózbontó szimbionta baktériumoknak. Két alrendre tagolódnak. A szöcskék hosszú csápúak, tojócsövük szabadon álló, hallószerveik az elülső láb tibiáján vannak. Sok fajuk részben vagy teljesen milyen rendű paraziták fogyasztói gyógyszerek a férgek széles körére. A sáskáak rövid csápúak, tojócsövük ún.

Legtöbb fajuk teljesen fitofág.

milyen rendű paraziták fogyasztói parazitaellenes gyógyszerek liberta komplex

Egyes fajaiknál — tömeges elszaporodásuk esetén — ún. Poloskák — Hemiptera Szúró-szívó szájszervűek, csak egy részük fitofág. Ezek a gazdanövény nedveivel táplálkoznak. Számos családra tagolódnak, a legfontosabb fitofágok a pajzsos-poloskák — Scutelleridae, a címeres poloskák — Pentatomidae, a karimás poloskák — Coreidae és a mezei poloskák — Miridae családjaiba tartoznak. Kabócák, levéltetvek, pajzstetvek — Homoptera A rend valamennyi képviselője fitofág.

Szúró-szívó szájszervűek. Egy részük a növények föld hogyan ne haljon meg egy féreg részein hajtásokon, leveleken táplálkozik, mások a gyökereken szívogatnak pl.

Sok közöttük a gubacsképző, pl.

milyen rendű paraziták fogyasztói aki kezeli a helminthiasist

Több, morfológiailag és életmódban jelentékenyen eltérő alrendre tagolódnak. Az énekes kabócákhoz változatos méretű fajokat magukban foglaló családok tartoznak. Közismertek a feltűnő méretű, gyakran fák gyökerén, több évig fejlődő énekes kabócák Cicadidae. Gazdaságilag legjelentősebbek milyen rendű paraziták fogyasztói apró termetű, lágy szárú és fás növényeken egyaránt szívogató mezei kabócák Cicadellidae.

A növénytetvek alrendjében az ugró levéltetvek levélbolhák szabadon élő vagy gubacsképző fitofágok, általában apró kabócákra emlékeztető külsejűek. A liszteskék fehér, viaszos bevonattal fedett, apró rovarok. Lárváik hát—hasi irányban lapítottak. A levéltetvek igen fontos, gyakran bonyolult nemzedék- és gazdaváltással fejlődő fitofágok.

A gazdaváltást végző nemzedékek egyedei szárnyasak, a több generáción át adott gazdanövényhez kötött — rendszerint szűznemzéssel partenogenezis szaporodó — nemzedékek egyedeinek szárnyai csökevényesek. Sok gyökéren élősködő és gubacsképző alak is van köztük pl. Adelgidae család. Számos fajuknak van komoly gazdasági jelentősége. A pajzstetvek nőstényei helyhez és gazdanövényhez kötött, szárnyatlan, pajzsszerű héjjal vagy viaszbevonattal fedett alakok, gyakran szűznemzők és elevenszülők.

Hímjeik aprók, egy pár szárnyuk van, lárváik a nőstényekhez hasonlóak. Sok fajuk gazdaságilag fontos. Bogarak fedelesszárnyúak — Coleoptera A rovarok legváltozatosabb és legnagyobb fajszámú rendje. Bár nagy részük nem fitofág, hanem ragadozó vagy detrituszevő, egy sor fajgazdag családsorozatuk és családjuk van, amelyek részben vagy teljesen fitofágok. A ragadozó bogarak alrendjében kivételes eset, hogy a futóbogarak Carabidae egyes fajai fitofágok, sőt gazdasági kártevők is lehetnek.

A vegyes táplálkozású bogarak alrendjébe tartozó fontosabb csoportok közül a ganajtúrók legtöbb faja nem fitofág, hanem trágya- és korhadékevő, azonban a ganajtúrófélék családján Scarabaeidae belül a cserebogárfélék alcsaládjába számos, gazdaságilag is fontos fitofág tartozik, amelyek kifejlett rovarként lombfogyasztók, lárváik pajor, csimasz pedig gyökereket károsítanak.

A levélbogarak igen fajgazdag, zömmel fitofág, esetenként elhalt fában élő rovarokat magában foglaló csoport. A cincérek Cerambycidae lárvái endofágok, élő és elhalt, többnyire fás növényi részekben élnek; imágóik szabadon élő fitofágok pl.

Baktériumok saprotrofák és paraziták

A levélbogarak Chrysomelidae az egyik legnagyobb és legváltozatosabb bogárcsalád, amelyek közt számos fontos kártevő faj van. Az ormányosbogarak a legnagyobb fajszámú bogárcsoport, több mint 60 leírt fajjal. Ennek oka igen erős tápnövény-specializációjuk. A cickányormányosok Apionidae lárvái endofágok, főleg magvakban, néha szárakban, gyökerekben táplálkoznak.

Az ormányosbogarak Curculionidae lárvái is változatos életmódú endofágok, lábatlanok, a növények legkülönbözőbb részeiben magvakban, szárakban, levelekben, gyökerekben, de pl. Gazdaságilag különösen fontosak a termésekben fejlődő fajok, pl. Hártyásszárnyúak — Hymenoptera Két alrendjük közül az egyik zömmel fitofág alakokat foglal magában, a másik viszkető fejparaziták igen változatos életmódúak.

Szájszerveik ennek megfelelően alakultak. A növényevő darazsak alrendje a hártyásszárnyúak filogenetikailag ősi csoportja. Petéiket fűrészes élű tojócsövükkel általában élő vagy elhalt növényi szövetekbe helyezik el. Gyakorlati jelentőségűek a fadarazsak, amelyek lárvái fák gyakran fenyőfélék belsejében fejlődnek. Nagy termetű, filogenetikailag ősi jellegeket mutató alakok. A levéldarazsak közül a fésűs fenyődarazsak Diprionidae seregesen élő álhernyói tűlevelű fák leveleit fogyasztják.

A levéldarazsak Tenthredinidae több alcsaládra oszló, heterogén, nagy fajszámú csoport. Álhernyóik szabadon élők, rendszerint lombfogyasztók.

Erdészeti ökológia | Digitális Tankönyvtár

A tojócsöves és fullánkos hártyásszárnyúak többsége nem fitofág. Egyes csoportjaik fitofág csoportok jelentős parazitoidjai pl. Igen specializált életmódú fitofágok tartoznak a gubacsdarazsak Cynipidae családjába.

milyen rendű paraziták fogyasztói pinworm abból ami megjelenik

Különösen sok fajuk fejlődik tölgyeken Quercus spp. Kétivarú és szűznemző nemzedékeik a gazdanövény más-más részén pl. Lepkék — Lepidoptera Lárváik hernyók nagy többségükben fitofágok. Sok filogenetikailag ősi alak endofág, a fejlettebb csoportok zöme lombfogyasztó. A kifejlett lepkék rendszerint folyékony táplálék felvételére specializáltak, de van köztük néhány — filogenetikailag ősi — pollenfogyasztó és elég sok, imágóként már nem táplálkozó alak.

Leggyakrabban mint nektárfogyasztók és beporzók kerülnek kapcsolatba a növényekkel. Gyakorlati jelentőségük csupán a fejlettebb, ún. Számos családba fontos fitofágok tartoznak. A molyok általában apró termetűek, de vannak kivételek is, pl.

Lárvaként gyakran zsír- vagy keratintartalmú, állati eredetű anyagokat fogyasztanak. Mint fitofág lárvájúak, fontosak bizonyos aknázócsoportok pl. Gracillariidaea pókhálós molyok Yponomeutidae és egyes zsákhordók pl. Az ide tartozó csoportok túlnyomó többségének imágói már nem táplálkoznak. A farontólepkék rendszerint nagy termetűek. Endofág lárváik többnyire fás növényekben élnek, pl. A sodrólepkék a lepkék egyik nagy fajszámú csoportja. A sodrólepkék vagy iloncák Tortricidae családjába számos gazdasági jelentőségű lombfogyasztó és endofág pl.

milyen rendű paraziták fogyasztói tinidazol giardiasis kezelés

A tűzmolyok vagy fényiloncák változatos életmódúak, hernyóik zömmel endofágok pl. A pillangók közismert családjaiba változatos életmódú fitofágok tartoznak. Lárváik zömmel lágy szárú növényeken élnek. Lombosfákon és cserjéken egyes tarkalepkefélék Nymphalidae, pl.

Baktériumok saprotrofák és paraziták, Tesztelje a gomba besorolását.

Az araszolólepkékhez tartozó kis fajszámú sarlósszövők Drepanidae hernyói mind lombfogyasztók. Az araszolólepkék Geometridae képezik a lepkék egyik legnagyobb fajszámú csoportját. Több alcsaládjuk közül egyesek főleg lágyszárúakon fejlődnek, mások hernyói főként fákon-cserjéken élő lombfogyasztók pl. A szövőlepkék többnyire termetes, zömök lepkék, hernyóik jórészt fás szárú növényeken fejlődnek pl.

Tesztelje, hogy vannak-e parazitái. Paraziták fajtái

A szenderek imágói gyors és kitartó röptű, hosszú pödörnyelvű nektárfogyasztók, hernyóik egy része lágyszárúakon, zömük azonban fákon és cserjéken táplálkozik. A bagolylepkék a rend legnagyobb fajszámú csoportja. A medvelepkék Arctiidae dúsan szőrözött hernyói lágyszárúakon, ritkábban cserjéken fejlődnek. Egyik alcsaládjuk lárvái zuzmóevők.

Tipikus lombfogyasztók a púposszövők Notodontidae és a búcsújárólepkék Thaumetopoeidaede ilyen a gyapjaslepkék Lymantriidae hernyóinak zöme is. Sok fajuk gazdasági kártevő. Legfajgazdagabb és legváltozatosabb életmódú a bagolylepkék családja Noctuidae. Számos alcsaládra tagolódó fajaik között lombfogyasztók, lágyszárúakon fejlődők, avar- és detrituszfogyasztók és speciális életmódú endofágok is vannak.

További a témáról