A szlávok parazita szellemmel rendelkeznek.

a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek

a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek

Története[ szerkesztés ] Maga a vámpír upier, upyr; vukodalak-brucola; morturi masticantes szó szláv eredetű; jelentése vérivó viszonylag rövid múltra vezethető vissza, azonban évezredekre visszamenőleg szerepel majdnem minden kultúrában olyan tevékenység, amit ma a vámpír fogalomkörrel azonosíthatunk. Egyiptomban voltak vérivó istenek és istennők, szörnyek, akik embervéren éltek és emberi áldozatokat követeltek.

Az ókori görögök is ismertek ilyen emberszerű démonokat, akik a vérünket szívják és betegségeket terjesztenek.

  • A náci korszak áldozatai: a náci faji ideológia | Holokauszt Enciklopédia
  • A holokauszt az ártatlan polgári lakosok millióinak előre eltervezett tömegmészárlását jelenti.
  • Hogyan kezeljük a lapos szemölcsöket

Empusának hívták azt a vérivó nőstény lényt, ami az ókori görög színművekben kísértett; ugyanígy nevezték őket lámia vagy brukolakhosz néven is. Az ajtón kopogtató vámpír hiedelme is tőlük ered a mítosz szerint, ezért szokás volt, hogy az udvarias, egyszeri kopogtatásra nem nyitottak ajtót. A régi Asszíriában az az ember, akit a halála után felelőtlenül nem temettek el rendesen, vérszívóként "élt" tovább. A vámpirizmusnak az eredete egészen régre nyúlik vissza, pontos információk nincsenek sem hozzávetőleges időpontról, sem forráskultúráról.

A náci korszak áldozatai: a náci faji ideológia

Konkrétan a vámpír szó és a hozzá kapcsolódó hiedelemvilág csak legfeljebb a középkorig nyúlik vissza. Korábbi formáit másként nevezték. Nincs egyetlen körülhatárolható eredet, bár sokat kutatják megszállottan több száz éve. Azt viszont tudjuk, hogy től vizsgálják orvosi és tudományos szempontból is a kérdést.

Korábban vérivóknak, vérivó vagy emberevő démonoknak, szellemeknek, boszorkányoknak, lidérceknek, stb. Formájuk besorolástól tekintve lehetett többféle is, és alakváltoztató képességük is bonyolítja a dolgot. A démonikus vérszívók, hasonlóan a lidércekhez, alakváltókhoz, alapvetően nem emberi formájúak. A szellemek és boszorkányok, akikhez vérivást kötnek, már szinte kivétel nélkül humanoid formájúak, vagy általánosságban mondhatjuk, hogy főként emberi alakban vannak elsődleges formade szinte kivétel nélkül tudnak alakot váltani.

Az állati vámpirizmus tekintetében is homály fedi a történelem majdnem egészét, noha utalások találhatók több ezer éves leleteken is. Tény azonban, hogy a vámpírnak nevezett denevérfaj ártalmatlan, mert nem fogyaszt vért, ellentétben apró testvérével, a vérszopó denevérrel, ami kifejezetten vérrel való táplálkozásra specializálódott.

Mivel azonban élőhelye, előfordulási helye, valamint az írott történelmi anyagok összevetése jelentősen lekorlátozza az ezek által kelthetett hiedelemvilágot. A ragadozó ösztönű állatok bevonása a vámpírmitológiába érthető, hiszen bárki láthatott vért nyalogató macskát, kutyát, oroszlánt vagy más fenevadat.

Annál érdekesebb azonban, miképp vonhattak be olyan állatokat, mint a ló, a tehén és más, alapvetően növényevő állatokat. A legvalószínűbben onnan eredhet, hogy ezek az állatok élve szülőkként tisztára nyalják véres utódaikat, és elfogyasztják a magzatburkot, valamint a placentát is. Ma már tudjuk, hogy ez teljesen normális folyamat, így biztosítja az anyaállat a borja szagtalanságát a ragadozókkal szemben, az elfogyasztott burok és placenta segít az anyaállat terhesség és szülés miatt fellépő fehérjeszükségletének kielégítésében, sok esetben pedig az elfogyasztott placenta anyagai indítják be vagy fokozzák a tejtermelést.

Ugyanígy a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek, hogy miért fogyasztják el néha a halva született, vagy esetenként az élő utódaikat is, és hogy az utódok miért ölik meg és fogyasztják el gyengébb társaikat, vagy anyjuk miért eteti meg velük ezeket.

Itt is csak találgatni lehet: rivalizálás, fehérjeszükséglet, esetleg tudja az anyaállat, hogy életképtelen a még élő utód, vagy tudja, hogy nem tudná megfelelően táplálni. A válasz sokféle lehet, és hogyan lehet elűzni az emberi parazitákat kizárólagos.

Nem hálás feladat olyan témát boncolgatni, amiben elnevezések és skatulyák, nézőpontok közötti különbségekről van szó, de ez mit sem változtat a tényen, hogy a vámpirizmus majdnem minden kultúrában jelen van. És ha más alapelveket vallunk is, attól még ugyanazon ismeretlent próbáljuk jobban megérteni, próbáljuk magunkat felvértezni ellene.

Azonban az igazság az, hogy ahogyan az átlagos emberi kultúra változik, fejlődik, átalakul, úgy a vámpírok és más képzelt vagy valós lények világa is párhuzamosan ugyanezt teszi. Ezt lehet egyfajta evolúciónak is tekinteni. A vámpír, a vérszívó, a vérivó lény motívuma azonban olyan eleme az emberiség mondáinak, hogy a földön élő valamennyi nép kultúrájában megtalálható, férgek és gázképződés nélkül.

Valamiképpen mind a dél-amerikai indiánokbanmind a szibériai pusztaságok lakóiban és folytathatnánk a sort felmerült az emberből élő, táplálkozó és mégis; maga is közel emberi lény alakja. Ennek oka lehet egyrészt Jung magyarázata, miszerint ez az emberiség kollektív tudattalanjából származó kép, vagy azonosíthatjuk őket a porfíria és pellagra nevű betegségek vámpirikus jegyeket mutató tünetcsoportjával is. A vámpír alakja erősen összekötődik a vér motívumával, tekintve, hogy a vámpír már halott és féllétének fenntartásához vérre, ergo életre van szüksége az életben maradáshoz.

A kereszténység felbukkanásával a vámpír alakja még szorosabban összekötődött az ördöggel és a gonosszal és a népi motívumokba bekerült elűzésének keresztényi jellege is. A Bibliában Isten - a Tízparancsolatban - eleve tiltja a gyilkosságot. Több helyen szerepel az, például Káin és Ábel történetében, hogy a megöltek vére a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek Istenhez. Móz 4. A zsidó vallásban ezért a kóser vágás együtt jár a leölt állat kivéreztetésével.

Tehát a vér nemcsak külön, de a húsban sem fogyasztható. Maga az elképzelés tehát, hogy valaki mások vére által halitosis férgek halhatatlanná, csak annyiban támasztható alá a Bibliából, hogy egyedül Krisztus vére - vagyis önkéntes áldozata - által lehetséges az, hogy elnyerjük a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek örök életet.

a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek

Rá mutattak előre, mintegy dramatizált formában, az ószövetségi állatáldozatok. Ő saját vére által fizette meg bűneink váltságát. Erre csakis egy bűntelen személy lehetett képes, mert a bűnös saját bűnei miatt hal meg. Ezért halunk meg mi, emberek, az első emberpár által elkövetett első bűn óta. Korábban mi is halhatatlanok voltunk. Ha mi elfogadjuk Krisztus értünk hozott áldozatát, vagyis képletesen szólva isszuk Krisztus vérét - ami még véletlenül sem jelent tényleges vérivást - akkor lehet örök élhetünk.

Krisztus vérét inni annyit tesz, táplálkozni abból a szeretetből, amit ő felénk nyújt.

Elfogadni útmutatását életünkre, lemondást gyakorolni igaz ügyek érdekében. Az európai népi kultúrában a vámpír szláv kifejezés; jelentése vérivó rendszerint egy újra feléledt emberi holttest, ami emberi vagy állatvéren él, és sok esetben természetfeletti erőkkel rendelkezik, mint az emberfeletti erő és gyorsaság, állatok fölötti hatalom vagy alakváltás.

Néhány kultúrában nem emberi vámpírok pókokkutyákdémonok vagy akár növények is szerepelnek, de a vámpirizmus leggyakrabban emberekre korlátozódik. A vámpírok gyakori szereplők a horror - és fantasy -irodalomban és -filmekben. A néprajzban a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek a pszichológiában arra utal, amikor valaki emberi vagy állati vért iszik.

Az a tény, hogy rendszerint a nyakon keresztül, ahol a legkönnyebb a hozzáférés a fő artériákhozazt is takarhatja, hogy ez egyfajta szexuális aktus, hiszen a nyak a legtöbb ember számára erogén zóna. Bizonyos területeken az emberek hitték, hogy természetfeletti hatalomra tehet szert, aki más vérét megissza.

Ebben az értelemben a vámpírizmus tekinthető a kannibalizmus egyik formájának. A vámpír fogalmi köre azonban nem szűkíthető le csak vérivásra. Létezik energiavámpirizmus is, a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek az energiacsere lényegében a társadalmi érintkezés révén az érintkezés egy vagy több résztvevőjét képzelt "energetikai károsodás" éri.

Az "igazi" energiavámpír egy eredendően lényegesen gyengébb ember. Az emberek közötti érintkezés bármilyen formája alapvetően nem csak információk, hanem különféle mértékben és módokon energiák cseréje is, amelynek nagy része tudományos alátámasztható[forrás? Mivel a társadalmi érintkezés során folyamatos és kölcsönös az energiacsere, ezért mindenki kicsit energiavámpírnak mondható.

Olyan éjszakai lények, akik nem mehetnek ki a fényre, az éjszaka leple alatt tevékenykednek, és vagy csak úgy mehetnek be egy házba, ha bekopognak és behívják őket ld. Koporsókban alszanak, félnek a napfénytől, a feszülettől, a fokhagymától és a szentelt víztől, legyőzésükhöz karót kell döfni a szívükbe, le kell vágni a fejüket és el kell égetni őket.

Kilétükkel többnyire tisztában van a környezetük, de rettegnek tőlük, ezért tehetetlenül tűrik jelenlétüket. Ilyen történetekben általában valamilyen vidéki kastélyban élő, galandféreg abból ami megjelenik hiszen már egyszer meghaltak várurakról van szó pl.

Navigációs menü

Általában emberfeletti képességeik vannak: erő, alakváltás, köddé válás, repülés, az állatok és más lények feletti uralom. Áldozatuk a harapásuktól többnyire a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek is vámpírrá válik, kikelve sírjából, ahova azért temetik, mert előbb belehal a harapásba.

Néhol ehhez előbb teljesen ki kell szívniuk áldozatuk vérét, és máshol kell inniuk a vámpír véréből, majd meghalniuk. Van, hogy áldozatukat egy-egy vérszívás alkalmával milyen paraziták kezelése ölik meg, hanem visszajárnak hozzá, hogy újra és újra táplálkozzanak, vagy egyfajta síron túli szeretőként tartsák őt.

Tartalomjegyzék

Van egy másik vámpírfajta, ami a kínai mitológia a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek ezer éves alakja. Valaha léteztek olyan kínai vámpírok, akik sírjukból kikelve sem a napfénytől, sem a szentelt víztől, de még a kereszt és a karó, sőt még az ezüst sem fogta őket. Nem jártak, mint a klasszikus vámpírok, hanem szökellve közlekedtek.

Egyvalami állíthatta meg őket, egy papiruszra írt szent szöveg, amit a homlokára kellett tűzni, hogy ártalmatlanná tegyék. A vérszívó vámpírok modern értelmezése[ szerkesztés ] A modern elképzelések eltéréseket mutatnak részben vagy egészben. Itt már a vámpír nem mindig sírjából kikelt holt, és nem alszik koporsóban, hanem megjelenik a vámpír mint önálló faj ötlete ld.

Vannak olyan vámpírok, akik képesek a fényben járni, és akik ellen mit sem ér a szentelt víz, a templom vagy a feszület ld. Porfíria[ szerkesztés ] A porfíria nagyon ritka betegség, amely a hemoglobin elégtelen termelődésével és zavarodásával jár együtt. Örökletes betegség, de megjelenéséhez olyan tényezők is hozzájárulhatnak, mint a stressz, az energiaszegény táplálkozás, az alkoholfogyasztás vagy a hormonkezelés és bizonyos gyógyszerek szedése. A serdülőkor előtt megjelenése ritka.

A tünetek rohamszerűen jelenhetnek meg. Nincsen egyedi jellemzője, ezért diagnózisa nehéz. A fényérzékenység csak bizonyos tünetegyütteseinél jelenik meg attól függően, hogy melyik enzimek hibája okozza.

Azonosítása pedig ma is nagyon nehéz. Emiatt inkább pletyka, hogy a vampirizmussal hozzuk összefüggésbe konkrétan ezt az egy tünetcsoportot. A vámpír szó mai jelentései[ szerkesztés ] Magyarul [ szerkesztés ] Egy Dél-Amerikában élő denevérfaj Vampirus spectrum.

E jelentésváltozat használata igen ritkán fordul elő a beszélt és írott nyelvben, tekintve, hogy hozzáteszik; vámpírdenevér.

A szónak ez a jelentésgyökere, szótörténetileg tehát ezt keressük. Néhány éve még ritkán használt szó volt, azonban a szerepjátékos kultúra betörésével, a vámpírokat felvonultató filmek Penge trilógia, Interjú a vámpírralAlkonyattól pirkadatig és a vámpírtémát egyre népszerűsítő regényírókkal Anne RiceBram StokerLaurell K.

HamiltonDarren ShanJ. Ward, Jeaniene Frost stb. Ebből értelemszerűen látszik, hogy a szó széleskörűen használt nemzetközi szóvá vált az idők során.

a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek

Gonosz, romlott, a férfiakat könyörtelenül kihasználó nőszemély. A Tótfalusi-féle etimológiai szótár ezt a jelentésváltozatot külön kezeli és a vamp címszó alatt tárgyalja, ami az angol vampire vámpír csonkított változata és a mai magyar nyelv egyáltalán nem vagy csak elenyészően ritkán használja.

a szlávok parazita szellemmel rendelkeznek

Vérszopó személy mint jelzői alak, azaz másokon élősködő ember. A szó összetett alakjai a vámpírfog, vámpírajak, vámpírtermészet. Mind a vámpírok képességeivel, kinézetével, természetével vannak összefüggésben. A szó szinonimái a vérszopó, vérszívó, éji lidérc. A lidérc főleg a magyar vonatkozásokban lesz érdekes. A vámpírológia egy különleges új műszó, ami egy, csakis a vámpírokkal foglalkozó tudományágat jelöl. Divatba csak Bram Stoker -ben megjelent Drakulája után jött.

A vámpírizmus szó vámpírokkal kapcsolatos tevékenységet jelöl. Vámpirizálni annyit tesz, mint vámpírrá tenni. Vámpírok vérszívása[ szerkesztés ] A legtöbb könyvben, filmben, fantasyban a vámpírok tápláléka az állati vagy az emberi vér, mely szükséges az életben maradásukhoz.

Rendszerint a nyakon keresztül szívják ki, de történhet csuklón vagy más testtájékon keresztül is. Ezen történetek szerint a vámpírok számára a vér maga az élet.

Ha bizonyos időn belül nem jutnak elegendő vérhez, legyengülnek és vagy meghalnak, vagy torpornak is nevezett mélyálomba süllyednek.

További a témáról